1. Bevezetés 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://dreamworldphoto.hu/ és a https://axxaphoto.com/  és a https://fotopalyazat.com/ weboldalon elérhető szolgáltatás, internetes vásárlás igénybevételének feltételeit. A weboldal látogatója (a továbbiakban: Vásárló / Megrendelő vagy Fogyasztó) a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

 

2. A Szolgáltató 

 

Név: AXXAPHOTO Bt.

Székhely: 2254 Szentmártonkáta, Rudnay Gyula utca 34.

Levelezési cím: 2254 Szentmártonkáta, Rudnay Gyula utca 34. 

Telefonszám: +36 20 532 3225 

E-mail cím: aljona@axxaphoto.com

Cégjegyzékszám: 13-06-073375

 

Adószám: 29132809-1-13

Számlavezető pénzintézet: OTP

Számlaszám: 1171321821457304

Tárhelyszolgáltató: Webhosticon Kft.

Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.

Telefonszám: +36 30 598 7210

Email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

 

3. A weboldalon folytatott tevékenységek 

 

A weboldalon internetes kereskedelmi tevékenységet folytatunk, termékkörünk: fotóművészeti alkotások, fényképészeti művek elkészítéséhez és feldolgozásához (utómunkához), videók, konzultációk, tanácsadások értékesítése, a #kattanjki Fotópályázaton való részvétel értékesítése. A weboldalon felvilágosítást nyújtunk fotózási tevékenységünkről is, a fotózás megrendelése kívül esik a webáruház működési körén, azt e-mailen tudják az érdeklődök megrendelni, az egyedi igényeket és kívánságokat is ezúton egyeztetjük. A fotózások során készülő felvételek felhasználási feltételeit is egyedileg állapítjuk meg. 

 

4. Felhasználási feltételek 

 

4.1. Felelősség 

A Vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért, a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. 

 

4.2. Szerzői jogok 

 

A weboldal teljes terjedelme, valamennyi tartalma, egyes elemei és a weboldalon keresztül kiküldött, közzétett, elérhetővé tett anyagok (blogcikkek, rögzített előadások, fényképészeti művek stb.) Szolgáltató saját, egyéni eredeti jellegű szellemi alkotásai, így szerzői jogi védelem alatt állnak. 

Amennyiben a weboldalon található bejegyzés másként nem jelöli, valamennyi vagyoni jog jogosultja az AXXAPHOTO Bt. 

Jelen ÁSZF egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó (a weboldal látogatója, a termékek megrendelője, a fogyasztó) a szerzői jogi védelem alatt álló weboldal elemek, tartalmak vagy azok valamely részének a magáncélú szabad felhasználás körét meghaladó bármilyen további felhasználására engedélyt vagy jogot szerzett volna. Előzetes írásbeli engedély nélkül engedélyezi a szerzői jogi jogosult (Szolgáltató) a következő módokon történő felhasználást: 

- Az elérési út (link) bemásolásával (megosztással) az eredeti, hiánytalan és módosítás nélküli tartalom külön engedély nélkül is többszörözhető, amennyiben az nem sérti Szolgáltató jó hírnevét, tisztességes és törvényes. 

- A bejegyzések letöltések útján történő többszörözését, kizárólag a bejegyzések elolvasása céljából. 

- Személyes használatra történő kinyomtatás vagy rögzítés háttértárolóra. 

 

Minden más felhasználás (különösen, de nem kizárólag: a többszörözés, átdolgozás, terjesztés, nyilvános előadás, internet vagy más eszköz útján történő bármilyen nyilvánossághoz közvetítés, fordítás, bármely technikai módszerrel, bármely típusú adathordozóra történő másolás előzetes írásos engedélyhez kötött, tilos az engedély nélküli felhasználás. Az írásbeli felhasználási engedély vagy tájékoztatás ezen a címen kérhető: aljona@axxaphoto.com

A tilalom nem érinti szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteit, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott szűk felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség. Az engedély nélküli felhasználásért naptári naponként felhasználási díj kerül felszámításra, amelynek mértéke igazodik a jogosulatlan felhasználás terjedelméhez és módjához, azzal, hogy nem lehet kevesebb mint 30.000,-Ft / nap / kép / videórészlet és/vagy 10,-Ft / karakter. A számítás kezdő napja a jogosulatlan felhasználás első napja, függetlenül attól, hogy azt mikor észleltük. A számítás záró napja: a jogosulatlan felhasználás megszüntetésének napja. 

 

5. A weboldalon történő vásárlás 

 

5.1. A megrendelés folyamata 

 

A termék kiválasztása 

Az elérhető termékek áttekintése és kiválasztása a https://dreamworldphoto.hu/kattanjki-online-fototanfolyamok/ menüpontban érhetők el. 

A #kattanjki Fotópályázatra való jelentkezés és a nevezési díj rendezéséhez szükséges díjbekérő igénylése a https://fotopalyazat.com/ oldalon keresztül történik.

 

A szállítási adatok alatt értelemszerűen az e-mail címet értjük, amelyre kiküldjük a pdf-et, vagy a termék eléréséhez nélkülözhetetlen felhasználói fiók adatait. Kötelező rögzíteni a következő adatokat: keresztnév, vezetéknév, ország, utca, házszám, város, megye, irányítószám, e-mail cím. Nem kötelező rögzíteni a következő adatokat: telefonszám, cégnév, emelet, lépcsőház, lakás, megjegyzések a rendeléssel és a szállítással kapcsolatban. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a megrendelés véglegesítésre kerül, ezt megelőzően azonban az oldalon látható a rendelés összesítése. Elküldés előtt lehetősége van a módosításra. Kérjük, figyelmesen olvassa át a megrendelését, mert a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a megrendelési űrlapon beérkezik hozzánk a megrendelése, amely fizetési kötelezettséget von maga után. Regisztráció az oldalon és a termékek elérése a belső zárt felületen Azon termékeknél, amelyek csak a belső, zárt felületünkön tekinthetők meg, az első megrendelés egyúttal regisztráció is. Automatikusan létrehozza a rendszer a megrendelő felhasználói fiókját, amelyben a megvásárolt termékek az oldal működéséig, vagy a felhasználó profiljának törléséig érhetők el. A felhasználó önállóan nem tudja a saját profilját törölni, kérjük, az elérhetőségeink között megadott e-mail címen jelezze, ha véglegesen töröltetni szeretné a felhasználói fiókját. Honlapunk működtetését határozatlan ideig tervezzük. A videók így kis túlzással „örökké” elérhetők. Amennyiben a honlapunk bármely, előre nem látható okból nem működik tovább, „bezár”, nem lesz elérhető, vállaljuk, hogy előzetesen minden felhasználót értesítünk elektronikus üzenet formájában. Az üzenet tartalmazni fogja a letöltési linket minden korábban megvásárolt termék vonatkozásában, a letöltés lehetőségével hat hónapig élhetnek a felhasználói fiókok tulajdonosai. Azon termékek vásárlása tekintetében, amelyek „fogyasztásánál” nem szükséges a felhasználói fiók létrehozása a belső zárt felületünkön, nem jön létre automatikusan a regisztráció, lehetősége van a megrendelőnek saját választása szerint vendégként vásárolni. 

 

A szállítási mód kiválasztása és a kiszállítás díja, határideje 

 

A megadott felületeken digitális termékek érhetők el, virtuális és/vagy letölthető formában. A virtuális és/vagy letölthető formában elérhető termékeink megrendelését követően a szállítási mód kiválasztására nincs lehetőség. A letölthető / online nézhető tartalmak a Megrendelő saját fiókjában érhetők el a weboldal felületén. A szállítási cím alatt az e-mail címet értjük. Ennek megadása nélkülözhetetlen, ennek hiányában nem tudjuk teljesíteni vállalt kötelezettségeinket. 

 

5.2. A megrendelés beérkezését követő e-mail küldések 

 

A megrendelés beérkezését követően több e-mailt küldünk a Megrendelő által megadott email címre: 

- Automatikus tájékoztatás a megrendelés beérkezéséről, amely üzenet tartalmazza a megrendelés részleteit (termék neve, mennyisége, ára, számlázási cím, fizetési mód, az átutalásra vonatkozó információk). Ebben az üzenetben tájékoztatjuk a Megrendelőket arról is, hogy a Megrendelés függőben van, mindaddig, amíg a megrendelés ellenértékének beérkezéséről meg nem győződtünk.

- Az online felületen letölthető és megtekinthető termékek eléréséhez létrehozunk egy fiókot a megrendelés során megadott adatok szerint, erről egy tájékoztató üzenetet küldünk, szintén automatikusan. Az e-mail tartalmazza a felhasználónevet és a rendszer által generált jelszót, amelyet kötelező megváltoztatni az első belépés alkalmával. 

- A megrendelésről érkezni fog egy díjbekérő, a díjbekérőn szereplő sorszám feltüntetésével teljesíthető az átutalás, illetve online bankkártyás fizetéssel is rendezhető az összeg az OTP Simplepay elektronikus fizetési felületén.

 

 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

 

Külön üzenetben, szintén a Megrendelő által rögzített e-mail cím használatával, a Szolgáltató a megrendelést a megrendelés leadását követően e-mailben, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. Az e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, illetve a megvásárolt termékek elérhetőségét (letöltési link vagy belépési oldal). Ha a Megrendelő nem kapja meg két munkanapon belül az e-mailben történő visszaigazolást, úgy a Megrendelő mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. 

 

5.3. A szerződés létrejötte 

 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) 8 Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 

5.4. A díjbekérő és a számla 

 

A Szolgáltató az online vásárlás esetén elektronikus számlát állít ki. Ha a Megrendelő egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor ezt kérjük e-mailben jelezze aljona@axxaphoto.com e-mail címen. 

 

5.5. Fizetés 

 

A weboldalon díjbekérő kiküldésével történik a fizetés.

 

A díjbekérőt a következő módokon van lehetőség rendezni:

Közvetlen banki átutalás: A Megrendelés elküldését követően a Számlázz.hu rendszeréből díjbeküldő kerül kiküldésre a Fogyasztó email címére. A vásárlás ellenértékét, amelyet a díjbekérő tartalmaz, a szamlazz.hu felületén keresztül a Simple Pay fizetési rendszer használatával, vagy a számlaszámunkra történő banki átutalással lehet kiegyenlíteni. Átutalás esetén kérjük tüntesse fel a díjbekérő azonosító számát. 

 

5.6. Átvételi lehetőség, a kiszállítás díja és határideje 

 

A weboldalon digitális termékek érhetők el, virtuális és/vagy letölthető formában. A szállítási mód kiválasztására nincs lehetőség. A nem letölthető virtuális termékek a dreamworldphoto.hu dedikált aloldalain, felhasználói fiókba történő belépést követően érhetők el. A letölthető / online nézhető tartalmak a Megrendelő saját fiókjában érhetők el a weboldal felületén, ennek az elérhetőségét e-mailben küldjük ki. A termékek elérésével kapcsolatos összes tudnivalóról emailben tájékoztatjuk a Vásárlót. 

 

6. Visszatérítés és visszaküldés 

 

6.1. Elállási jog 

 

6.1.1. Elállási jog gyakorlásának menete 

 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja a külön jogszabályban biztosított elállási jogát - a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 

Fentieknek megfelelően, a weboldalunkon kínált letölthető és online megtekinthető tartalmak vonatkozásában a fogyasztókat nem illeti meg az elállási jog, a teljesítés megkezdését követően. A teljesítés megkezdésének tekintjük azt a mozzanatot, amikor a fogyasztó fiókjában elhelyezzük / elérhetővé tesszük a választott terméket (a fizetést követően). 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. 

 

6.1.2.Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő 

 

A távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a következő bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Vásárló az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

1. a terméknek, 

2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 

3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

Az 1. pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy a fentiekben meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az előírt rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

 

6.1.3. Mi történik az elállási jog gyakorlását követően? 

 

Az elállásra vonatkozó szabályokról részletesen kell tájékoztatnunk a Fogyasztót, azonban a speciális termékkörünkre – digitális adattartalom – nem értelmezhetők a visszaküldés szabályai. Ha Fogyasztó jogszerűen eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli és csak a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén mindaddig visszatarthatja az Szolgáltató az előzőekben meghatározott összeget, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, mint amilyen fizetési módot a Fogyasztó igénybe vett, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Fogyasztó által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért. 

 

6. A digitális adattartalom működése, az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedés, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

 

Szolgáltató garantálja a dreamworldphoto.hu (weboldal) 99,9 %-os rendelkezésre állását éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 (egy) munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette a Megrendelőt a weboldalon. A weboldal együttműködik bármely böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel. A weboldal kommunikációja HTTP protokollon keresztül történik. A weboldalon keresztül történő kommunikáció nem titkosított. A szolgáltatás a SiteGround szerverein történik. 

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek 

 

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (Vásárlói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Az Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; telefonszáma: +36 1 488-2131; fax: + 36 1 488-2186; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu ODR Link Az online vitarendezési platform is rendelkezésére áll, melyhez szükséges vállalkozásunk email címe is, ami: aljona@axxaphoto.com Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

 

8. Egyéb kikötések 

 

8.1. Részleges érvénytelenség 

 

Nem érinti a szerződés és az ÁSZF többi pontjának érvénytelenségét jelen ÁSZF bármely pontjának érvénytelensége. Amennyiben jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen, úgy a szerződés további pontjai érvényben maradnak és az érvénytelen rendelkezés helyébe az alkalmazandó érvényes rendelkezés lép. 

 

8.2. Az ÁSZF módosítása 

 

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a weboldalon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja egyoldalúan, a módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. Az esetleges módosítás a módosítás időpontjában már létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érinti. 

 

8.3. Az ÁSZF nyelve 

 

Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók. 

 

8.4. A nem szabályozott kérdésekre irányadó jogszabályok 

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos és vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók. 

 

8.5. Technikai korlátok 

 

A weboldalon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal működését és a vásárlást. 

 

8.6. Adatkezelési tájékoztató 

 

A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatása a következő címen érhető el: https://axxaphoto.com/adatvedelmi 

 

9. Hatálybalépés 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.01.01.