Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatásunk a https://axxaphoto.com/ weboldal működésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinkre terjed ki.

 

Az adatkezelő

 

Neve: AXXAPHOTO Betéti Társaság 

Elérhetősége: +36 20 532 3225; aljona@axxaphoto.com

Képviselő neve: Akszjonovics Aljona Igorjevna

Hivatalos levelezési cím: 2254 Szentmártonkáta, Rudnay Gyula utca 34.

Adatkezelő honlapjának címe: https://axxaphoto.com/

Cégjegyzékszám: 13-06-073375

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Vállalkozásunk nem végez olyan adatkezelési műveleteket, nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá vagy kötelezővé tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK RÉSZLETESEN

 

KAPCSOLATFELVÉTEL TELEFONON – nyilvános telefonszámunkon keresztül (+36 20 532 3225)

 

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása azon érdeklődőknek, akik nem üzleti, szakmai partnereink, de szeretnének általános kapni a szolgáltatásainkról, árainkról, a fotózási gyakorlatunkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Telefonhívása során megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: hívó neve, telefonszáma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a hívó fél bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő ismeri meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, a híváslistánk legfeljebb 30 naponta törlésre kerül.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az aljona@axxaphoto.com e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a telefonszámát. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL E-MAILEN ÉS A HONLAPRA KIHELYEZETT ŰRLAPON KERESZTÜL

 

Az űrlapon küldött üzenetek minden esetben az aljona@axxaphoto.com e-mail címre érkeznek.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, általános tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásainkról, árainkról, a fotózási gyakorlatunkról elektronikus levelezés útján.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Üzenetéből megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: üzenetküldő neve, e-mail címe, üzenetének tartalma.

A személyes adatok forrása: minden esetben az üzenetet küldő személy bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az e-mail szolgáltatónk rendszerében az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek, a személyes adatokat az adatkezelő és munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása. A levelezéseket törölni fogjuk akkor is, ha az érintett nem vonta vissza a hozzájárulását, de az adatkezelési cél megvalósult (pl. megválaszoltuk a kérdést). Ezen kívül levelezőrendszerünket minden év januárjában átnézzük és legkésőbb ekkor törlésre kerül valamennyi üzenet, amelyet nem kezelhetünk tovább, mert az adatkezelési cél megvalósult.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az aljona@axxaphoto.com e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az e-mailt. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

 

IDŐPONTFOGLALÁS FOTÓZÁSRA / FOTÓZÁS MEGRENDELÉSE ELEKTRONIKUS ÚTON

 

Lehetősége van időpontot foglalni fotózásra, a honlapunkon jelzett csomagok egyikének a kiválasztásával, a weboldalunkra kihelyezett űrlap segítségével vagy közvetlenül e-mailen (aljona@axxaphoto.com).

Adatkezelés célja: részvételi lehetőség biztosítása a fotózáson, résztvevő azonosítása, részletek egyeztetése telefonon és / vagy elektronikus levél útján, a megbízási és a felhasználási szerződések előkészítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre: e-mail cím, telefonszám, természetes személyek személyazonosító adatai (vezetéknév, keresztnév, születési hely és idő, anyja neve), lakóhely.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az időpontokat naptárbejegyzésben tároljuk (Google Calendar), az e-mailek, vagy a honlapunkra kihelyezett megrendelési űrlap, a levelezőrendszerünkben keresztül érkeznek.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a naptárbejegyzéseket egy évig őrizzük meg,
az e-maileket a szerződések előkészítését követően törölni fogjuk.

 

FOTÓK ELKÉSZÍTÉSE, KIDOLGOZÁSA ÉS ÁTADÁSA

 

Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, képmás rögzítése, utómunka a képmáson, az elkészült munkák átadása a megrendelőnek.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése. A képmás rögzítéséhez az érintett, vagy törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges (Ptk. 2:48. §).

Kezelt személyes adatok köre: képmás, név, e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a megrendelésre készült felvételeket a Google Drive használatával adom át a megrendelőknek, amelyhez a linket e-mailen küldjük ki, tehát a Google rendszerében elérhetők a képmások, a levelezőrendszerünkben az értesítő üzenetek. Ezen kívül az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg a személyes adatokat.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a Google Drive felületén 60 napig érhetők el a felvételek a kiküldéstől számítva.
A kidolgozásra nem kerülő felvételek a rögzítéstől számított 30 napon belül kerülnek törlésre.
A kidolgozott felvételek külső adathordozón előre nem meghatározható ideig kerülnek archiválásre (lásd: fotók archiválása).

 

FOTÓZÁSOK, NYOMTATOTT TERMÉKEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE – fizetés átutalással

 

Adatkezelés célja: szolgáltatásunk díjának az átutalása, az átutalás beazonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: bankszámlatulajdonos neve, bankszámlaszáma, összeg.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a bank elektronikus felületén az átutalás adatai megismerhetők.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a bankszámlakivonatokat papír alapon őrizzük meg a kiállításuk évében és további nyolc év (a számviteli bizonylatokhoz megfelelően). A bank elektronikus felületén visszamenőleg korlátozott ideig (hat hónapon keresztül) érhetők el a kivonatok, a számlavezető pénzintézetünk szabályzatának megfelelően.

 

SZÁMLÁZÁS

 

Adatkezelés célja: számlázási kötelezettségünk teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdés (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pont (számla kötelező elemei).

A kezelt személyes adatok kategóriái: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím (számláinkat elektronikus úton állítjuk ki).

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: A számlázáshoz a szamlazz.hu online szoftvert használjuk, továbbá az adatkezelő és munkatársai ismerik meg azok tartalmát.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A számlázó programban a számlák másolatai a számla kiállításának évében és további nyolc évig kerülnek megőrzésre.

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, ezek elmaradása esetén számlázási kötelezettségünket teljesíteni nem tudjuk. Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a számlánkat kiállítsuk, elmaradása esetén a szerződés közöttünk nem jöhet létre.

 

NYOMTATÁS ÉS KISZÁLLÍTÁS

 

Adatkezelés célja: a nyomtatásban megrendelt fotók kiszállítása a megrendelőhöz, a kiszállítás részleteinek egyeztetése, kapcsolattartás a címzettel.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: képmás, a címzett neve, telefonszáma, e-mail címe, kiszállítási címe.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a kiszállítással összefüggő személyes adatokat az adatkezelő és munkatársai ismerik meg, továbbá a felvételek feltöltésre kerülnek a zárt nyomdai felületre, majd a kész munkák és a kiszállítási adatok átadásra kerülnek a futárszolgálatnak.

A személyes adatok tárolásának időtartama: adatkezelési cél megvalósulásáig.

Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a terméket kiszállítsuk a megrendelő kérésének megfelelően.

 

ÍRÁSBELI SZERZŐDÉSEINK MEGKÖTÉSE ÉS MEGŐRZÉSE

 

Adatkezelés célja: a megrendelt szolgáltatás szerződésszerű teljesítésének dokumentálása (megbízási szerződések), az írásbeli alakhoz kötött szerződések (felhasználási szerződés) előállítása és megőrzése, a szerződő partner beazonosításához és a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokkal.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: 

megbízási szerződések: megbízó neve, egyéb természetes személyazonosító adatai (anyja neve, születési helye és ideje), telefonszáma, a fotózás helyszíne és időpontja, a fotózás díja.
felhasználási szerződések: felhasználó neve, egyéb természetes személyazonosító adatai (anyja neve, születési helye és ideje), a felhasználó lakóhelye, az engedélyezéssel érintett művek azonosító adatai.

A személyes adatok forrása: minden esetben szerződő partnerünk bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: Az írásbeli szerződéseket adatkezelőn kívül más nem ismeri meg. Amennyiben elektronikus úton küldi vissza az írásbeli szerződést a szerződő partnerünk, azok a levelezőrendszerünkben is elérhetők lesznek korlátozott ideig.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

megbízási szerződések: a szerződés teljesítésétől számított nyolc év (számviteli bizonylatok megőrzésével együtt);
felhasználási szerződések: az átadott felvételek megőrzési idejével megegyező időtartamban (bővebben lásd: fotók archiválása),
az elektronikus úton (e-mailen) visszaküldött szerződések a levelezőrendszerünkből a nyomtatást követően törlésre kerülnek.

 

TERMÉSZETES SZEMÉLYT ÁBRÁZOLÓ FÉNYKÉPEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

 

Adatkezelés célja: Saját tevékenységem népszerűsítése, munkáim bemutatása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett / az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok köre: képmás, illetve az érintettel, az érintett törvényes képviselőjének eseti rendelkezéséhez igazódóan a név. (A név csak akkor kerül feltüntetésre, ha ezt engedélyezik számunkra).

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a nyilvánosságra hozatal helye a honlapom és a közösségi oldalaim. Az oldalaimra látogató valamennyi személy megtekintheti ezeket a felvételeket.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az aljona@axxaphoto.com e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a nyilvánosságra hozott felvételeket az oldalainkról, arra azonban nem tudunk garanciát vállalni, hogy nem történt a háttérben egy általunk sem ismert megosztás, vagy mentés, ezeknek a képeknek a törlésére nincs ráhatásunk. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

 

TERMÉSZETES SZEMÉLYT ÁBRÁZOLÓ FÉNYKÉPEK ARCHIVÁLÁSA

 

Adatkezelés célja: további megrendelésekhez a rendelkezésre állás biztosítása és a szerrzői jogi igények érvényesítése engedély nélküli felhasználás esetén (szerzőség igazolása). Kizárólag a kidolgozott és a megrendelőnek átadott felvételek kerülnek archiválásra (együtt a nyers képekkel). a kidolgozásra nem kerülő felvételeket a készítéstől számított 30 napon belül minden adathordozóról véglegesen törölni fogjuk.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Kezelt személyes adatok köre: képmás, megrendelő vagy érintett neve, fotózás dátuma

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: ezeket a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő kezeli.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig. Tiltakozását jelezheti az aljona@axxaphoto.com e-mail címen, ebben az esetben egyedileg kerül mérlegelésre, hogy a felvételek végleges törlése indokolt-e, teljesíthető-e az érintett / az érintett törvényes képviselőjének kérelme. Tiltakozás hiányában is rendszeresen (legalább három évente) felülvizsgáljuk az archivált adatbázist és törlésre kerülnek azok a felvételek, amelyek további őrzése minden szempontból indokolatlan (így például már a szerzői jogi igények érvényesítése céljából sincs szükségünk a felvételre).

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK ÜZEMELTETÉSE

 

Adatkezelés célja: Híreink, akcióink, tevékenységünk ismertetése, reklámozása. Szakmai cikkek és referenciafotók közzététele.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok kategóriái:

„axxaphoto.kids” Facebook oldalunk: követőnk / kedvelőnk neve, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.
„@axxaphoto.kids” Instagram oldalunk: követőnk neve, nyilvános profil, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsájtják rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat a konkrét közösségi oldal tulajdonosának felületén tároljuk.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja a követésünk / kedvelésünk leállításával / a feliratkozása megszüntetésével, a hozzászólása törlésével. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

Kiegészítő információk: a Facebook és az Axxaphoto Bt. közös adatkezelők.

 

SZAKMAI ÉS ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

 

Adatkezelés célja: szakmai és üzleti kapcsolattartás azokkal a természetes személyekkel, akikkel nem állunk szerződésben, illetve a szerződésekben kijelölt kapcsolattartókkal.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: belső információs rendszer kialakítása.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása.

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintett (esetleg a munkáltatója) bocsájtja rendelkezésünkre vagy az érintett által üzemeltetett honlapról nyerjük a nyilvános kapcsolati adatok közül.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk más személynek, azokat kizárólag az adatkezelő és a munkatársai ismerik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, adatbázisunkat felülvizsgáljuk minden év januárjában.

 

ÉRINTETTI KÉRELMEK TELJESÍTÉSE

 

Adatkezelés célja: Az érintett megfelelő azonosítása, valamint az adatkezelőhöz érkezett kérelmének megfelelő elbírálása és teljesítése, ennek dokumentálása, továbbá az érintetti jogok érvényesíthetősége.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabály: GDPR 12. cikk.

A kezelt személyes adatok kategóriái: az érintett neve, elérhetősége, valamint egyéb, az érintett azonosításához szükséges adatai, továbbá a kérelmével kapcsolatban általa közölt adatok.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsátja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: Az adatkezelő és munkatársai ismerik meg az adatokat, továbbá a levelezőrendszerünkben tárolódnak az érintetti kérelmek és az azokra adott válaszok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az igény érvényesítésétől számított 5 évig őrizzük meg ezeket az adatokat.

 

SZERVERNAPLÓZÁS

 

Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: visszaélések megelőzése, üzemszerű működése ellenőrzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: látogató IP címe, dátum-idő, felkeresett URL cím, Referrer (melyik oldalról érkezett), böngésző neve, verziója, operációs rendszer és az oldalon végzett tevékenység.

A személyes adatok forrása: minden esetben a honlap látogatója bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a tárhelyszolgáltatónk szerverén tárolódnak a személyes adatok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legfeljebb az automatikus törlésig (30 napig).

 

SÜTIK KEZELÉSE

 

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

 

Oldalunkon sütiket (cookie-kat) használunk

 

Szükséges sütik

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

 

Az első kettő sorban a statisztikai sütiket láthatják, a többi a marketing célú sütiket tartalmazza. A statisztikai sütik nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk. A marketing célú sütik nyomon követik a látogatók weboldal-tevékenységét. Használatuk célja az, hogy érdemleges hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra ösztönözzük őket. 

 

 

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:

 

-Internet Explorer

-Mozilla Firefox

-Safari

-Chrome

 

MUNKATÁRSAINKON KÍVÜL KI ISMERI MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT? CÍMZETTEK KÖRE:

 

Webhosticon Kft.

2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.; +36 30 598 7210

https://webhosticon.hu/

ugyfelszolgalat@webhosticon.hu  

Saját adatkezelési tájékoztatása: https://webhosticon.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás.

 

Fotológus Kft.

1072 Budapest, Rákóczi út 38.

info@fotologus.hu

https://fotologus.hu/

Saját adatkezelési tájékoztatásuk elérhető itt: https://fotologus.hu/adatvedelem

Ellátott tevékenység: a nyomtatásban megrendelt fotók nyomdai munkálatai, kiszállítás szervezése.

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

https://gls-group.com/HU/hu/home

Saját adatkezelési tájékoztatásuk elérhető itt: https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Ellátott tevékenység: a nyomtatásban megrendelt fotók kiszállítása.

 

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Email: info@szamlazz.hu

Saját adatkezelési tájékoztatásuk elérhető itt: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Ellátott tevékenység: számláink kiállításához felület biztosítása.

 

Google LLC.

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google szolgáltatásait a Google Ireland Limited Írországban bejegyzett társaság nyújtja, Gordon House, Barrow Street; Dublin 4.

A Google saját adatkezelési tájékoztatása elérhető itt: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu, a Google Workplace biztonsági megoldásairól a tájékoztatás elérhető itt: https://workspace.google.com/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers.

A Google Analytics adatkezelési tájékoztatása elérhető itt.  

Ellátott tevékenység: G-Suite (levelezőrendszerünk) felületének a biztosítása, a Google Calendar (naptárbejegyzéseink) felületének a biztosítása, a Google Drive (fotók átadása) felületének a biztosítása, a Google Analytics felületének biztosítása, kizárólag statisztikai adatokat gyűjt az oldal.

 

Facebook Inc.,

Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

Saját adatkezelési tájékoztatásai elérhetők itt a Facebook oldalra vonatkozóan: https://www.facebook.com/privacy/explanation, illetve az Instagram oldalra vonatkozóan: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Ellátott tevékenység: Facebook és Instagram oldal működtetéséhez felület biztosítása.

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 

A Facebook Inc. (közösségi oldalaink szolgáltatója) a Google LLC. (levelezőrendszerünk, naptárunk, fényképek ideiglenes tárhelye) székhelye harmadik országban, az Egyesült Államok területén található. Az Egyesült Államok megfelelőségi határozattal nem rendelkezik. A két szolgáltató által nyújtott garanciákat a fent hivatkozott tájékoztatások tartalmazzák.

 

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

 

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, megrendelőink, az üzleti partnereink (azaz valamennyi érintett) a következő jogosultságokkal:

a.Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy: milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli az adatkezelő, továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk azokat. Tájékoztatást nyújtunk arról is, hogy milyen forrásból származnak az érintett személyes adatai, alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt (ideértve a profilalkotást is), hol lehetséges panaszt tenni.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében kötelesek vagyunk meggyőződni arról, hogy az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonossága megegyezik, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

b.Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

c.Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

d.Személyes adatok korlátozásához való jog

Kérheti az érintett, hogy korlátozzuk a személyes adatai kezelését (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben:

vitatja az érintett a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát);
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

e.Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.Adathordozhatóság

Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

Az érintett a fenti jogait az aljona@axxaphoto.com címre megküldött elektronikus levelében, valamint az adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelemben megjelölt formában (elektronikus vagy másként, ahogy az érintett kéri). Amennyiben a kérelmet az adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be a felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.

 

PANASZ

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: aljona@axxaphoto.com

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy

személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének,
az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza,
az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá.

 

Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu.

 

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet (beleértve a profilalkotást) nem folytatunk.

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 

Egyéb rendelkezések

 

Tájékoztatónk 2021. április 20-án lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Budapest, 2021. április 17.

 

 

MELLÉKLET - ALAPFOGALMAK

 

A tájékoztatásban használt legfontosabb fogalmak magyarázata

 

Személyes adat:

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

Érintett:

Az a természetes személy (ember), aki azonosított a személyes adatokból, vagy akit azonosítani tudunk a személyes adatok alapján.

 

Adatkezelés:

Az a művelet (tevékenység), amelyet a személyes adatokkal végzünk. Sokféle lehet és nem kimerítő a jogszabály felsorolása. Például, ha egy konkrét természetes személy számlázási nevét és számlázási címét begépeljük a számlázóprogramba, akkor „rögzítettük” a személyes adatot, azaz végeztünk rajta egy műveletet. Ezt „tárolni” is fogjuk, azaz végeztünk rajta egy újabb műveletet. Ha elküldjük a könyvelőnknek, akkor „továbbítjuk” a személyes adatot, tehát még egy műveletet végeztünk rajta.

A pontos fogalom így hangzik: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő:

Az a személy, aki eldönti, hogy milyen célból kezeli a személyes adatokat és ezt milyen eszközökkel éri el. A döntést meghozhatja egyedül, vagy másokkal közösen is. Adatkezelő lehet egy természetes személy is, ha dönt arról, hogy mások személyes adatait kezeli meghatározott célból.

A pontos fogalom így hangzik: adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Adatfeldolgozó:

Akire az adatkezelő rábíz bizonyos feladatokat, akinek kiszervez egyes munkákat, részfolyamatokat, például azt, hogy könyvelje le a számlákat vagy készítse el e bérszámfejtést. Az adatfeldolgozó az adatkezelő utasításai szerint jár el.

A pontos fogalom így hangzik: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Címzett:

Fő szabályként mindenki ide tartozik, akivel közöljük a személyes adatokat.

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

Harmadik fél:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Harmadik ország:

Harmadik ország minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Európai Unió és tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Más államok, amelyek ugyan nem tagjai az Európai Uniónak, de részesei az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak: Izland, Liechtenstein, Norvégia.

 

Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az adat nyilvánosságra hozatala:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az érintett hozzájárulása:

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amelyben kifogásolja a személyes adatainak kezelését, szeretné elérni a személyes adatok kezelésének megszüntetését, vagy kéri a személyes adatok törlését.

 

Az adat törlése:

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

Az adat megsemmisítése:

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Az adatkezelés korlátozása:

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.